Huisarts de Weef – Aalten
Hofstraat 14A 7121 DM Aalten Tel:0543-200100 0543-200101
Header afbeelding

Mededelingen

Tijd voor de dokter!

Zo eens in de zoveel jaar gunnen de huisartsen zich zelf een periode van 3 maanden verlof. Dit jaar is huisarts Bart Schipper aan de beurt en is hij afwezig  van 5-6-23 tot 28-8-23. Tom Wolters komt als waarnemend huisarts ons team extra versterken.

Nieuw telefoonnummer spoedpost Winterswijk per 1 februari 2023:

085-07 91 112

Bij levensbedreigende situaties belt u 112

Bij spoed (na 17 uur, in het weekend en op feestdagen) belt u met de spoedpost in Winterswijk.

Heeft u direct zorg nodig, maar is de huisartsenpraktijk gesloten? Dan kunt u terecht bij de spoedpost huisartsen (voorheen huisartsenpost) Winterswijk. De spoedpost huisartsen is echt bedoeld voor dringende huisartsenzorg die niet kan wachten tot de volgende werkdag. Twijfelt u kijk dan op: www.spoedpostwinterswijk.nl of www.moetiknaardedokter.nl en bepaal binnen 1 minuut of u naar de huisarts moet.

Toestemming

Bij het begin van de corona epidemie, is politiek het besluit genomen dat al onze dossiers via het LSP, door andere zorgverleners zijn in te zien. Mede hierdoor gaat dit nu ICT technisch een stuk beter. Echter: de maatregel zal een keer ophouden. En dan is het zo dat u zelf aan ons toestemming moet hebben gegeven om uw gegevens te delen. Van een aantal hadden wij deze toestemming al, maar van veel mensen nog niet. Graag horen wij dit van u of ontvangen wij een ingevuld formulier (zie Toestemming). U kunt dit formulier ook mailen naar info@huisartsendeweef.nl

Coassistent/ Stagiair

Een aantal maal per jaar werkt een co-assistent voor 8 weken bij ons in de praktijk. Hij/Zij is bezig met het laatste gedeelte van de geneeskunde-opleiding. Mogelijk dat de assistente vraagt of u door hem/haar gezien wilt worden. Zij staan altijd onder supervisie van de artsen.

Van 3-4-2023 tot 2-6-2023 loopt Femke Brummelhuis haar co schappen bij ons in de praktijk.

Avondspreekuur

Iedere maandag- en dinsdagavond van 18:00 uur tot 20:00 uur houden wij extra spreekuur. Dit avondspreekuur is uitsluitend op afspraak. Er is dan steeds één van de huisartsen (Mw. Holland – van den Berg, Dhr. Ellenkamp of  Dhr. Schipper) aanwezig samen met één van de assistentes en onze praktijkondersteuner GGZ, Hetty Jansen. Gedurende schoolvakanties is er geen avondspreekuur.

Chronische zorgprogramma’s

Wij hebben gespecialiseerde praktijkverpleegkundigen voor Diabetes, COPD/Astma, Cardiovasculair Risico Management en Ouderenzorg. Meer informatie vindt u onder het tabblad “Chronische Zorg” . In het programma van ouderenzorg hebben onder andere de mogelijkheid om samen met Mw. Eringfeld, specialist ouderenzorg, in de thuissituatie mee te laten kijken (iedere 6 weken)

Echografie/ echogeleide injecties

Wij hebben de mogelijkheid om zelf echografie van de buik te verrichten. Bart Schipper rondde in 2019 de opleiding hiervoor af en staat geregistreerd bij het CHBB (college van huisartsen met een bijzondere bekwaamheid). Wij werken hierbij samen met Echopraktijk Puur. Deze praktijk is gevestigd aan de voorzijde van de oude textielfabriek, Hofstraat 18, hier is een aparte echoruimte waar wij gebruik van kunnen maken. Indicaties voor een buikecho kunnen o.a. zijn: het opsporen van galstenen/nierstenen, aneurysma van de aorta, afwijkingen aan de organen (nieren, lever, alvleesklier), problemen met de blaas. Wij hebben hiervoor geen wachttijd, ook valt dit onderzoek onder de basishuisartsenzorg (gaat niet van eigen risico af).
Echogeleid injecteren vergt teamwerk en een andere echotechniek. Voor onze praktijk doet dokter Schipper dit samen met Mirjam Greuter van fysiotherapie de Hofstraat.Vanaf 2018 hebben we hier de nodige trainingsuren voor achter de rug en inmiddels ook ervaring. Echogeleide injecties kunnen in gewrichten/ slijmbeurzen worden gegeven en geven zekerheid over de juiste plaats van de injectie. De kosten voor de injectie vallen onder de basiszorg (geen eigen risico). De kosten voor de fysiotherapie (1-malig consult) worden gedekt, wanneer u hiervoor (aanvullend) bent verzekerd.

MijnGezondheid.net / MedGemak app

Zelf via een app vragen stellen of een foto doorsturen is (door de corona-tijd) ook een stuk verbeterd! In de appstore kunt de MedGemak app vinden, welke gekoppeld kan worden aan uw dossier. Dit kan ofwel aan het bureau bij ons of aan de telefoon met de assistente. Of u kunt dit doen door zich ook aan te melden bij MijnGezondheid.net. Druk op onderstaand logo om direct hiervoor in te loggen, of klik hier voor verdere informatie. Hier is ook een deel van uw dossier in te zien (let op: dit is slechts een beperkt gedeelte).