Huisarts de Weef – Aalten
Hofstraat 14A 7121 DM Aalten Tel:0543-200100 0543-200101
Header afbeelding

Mededelingen

Vacature doktersassistente i.v.m. vervanging zwangerschapsverlof

I.v.m. een zwangerschapsverlof zijn wij op zoek naar een enthousiaste doktersassistente. Zie verdere informatie onder het kopje ‘de praktijk’ en ga dan naar vacatures.

Project meer tijd voor de patiënt

Wij doen als praktijk actief mee met dit project, wat ook door de zorggroep (HOOG) en de zorgverzekeraars ondersteund wordt. Ons doel is om zo goed mogelijk ruimte te blijven bieden om iedereen zo snel en zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Denk dan aan:  even de praktijk binnenlopen voor advies, (beeld-) bellen met de assistente, een afspraak maken, via een e-consult iets vragen, op het SOH-spreekuur afspreken (spreekuur ondersteuner van de huisarts: hier ziet u een van de assistentes voor een heel mogelijk scala aan medische problemen), een diabetes, bloeddruk of COPD/astma controle, mentale klachten bij de POH GGZ, bezoeken van kwetsbare ouderen, een afspraak met de huisarts, en huisvisite bij ernstige ziekte, direct hulp bij een spoedsituatie etc.

Een van de stappen in dit project is uitbreiding van ons team en intern extra opleidingen. Een volgende, voor u hopelijk zichtbare stap is dat we per maart 2024 het spreekuur van de huisarts op 15 minuten per afspraak zetten in plaats van de “oeroude” 10 minuten. Wij denken dat we op dit moment voldoende capaciteit hebben om dit waar te kunnen maken en we hopen met deze stap u en onszelf meer ruimte geven voor goede zorg.

Afspraak maken bloedprikken streekziekenhuis koningin Beatrix

Per 15-01-2024 moet u een afspraak maken als u gaat bloed prikken. Dit geldt voor alle priklocaties van het streekziekenhuis koningin Beatrix. Via onderstaande link vindt u de verdere informatie:

https://www.skbwinterswijk.nl/bloedprikken-

Nieuw telefoonnummer spoedpost Winterswijk per 1 februari 2023:

085-07 91 112

Bij levensbedreigende situaties belt u 112

Bij spoed (na 17 uur, in het weekend en op feestdagen) belt u met de spoedpost in Winterswijk.

Heeft u direct zorg nodig, maar is de huisartsenpraktijk gesloten? Dan kunt u terecht bij de spoedpost huisartsen (voorheen huisartsenpost) Winterswijk. De spoedpost huisartsen is echt bedoeld voor dringende huisartsenzorg die niet kan wachten tot de volgende werkdag. Twijfelt u kijk dan op: www.spoedpostwinterswijk.nl of www.moetiknaardedokter.nl en bepaal binnen 1 minuut of u naar de huisarts moet.

Toestemming

Als huisarts kunnen wij uw medische gegevens delen met andere zorgaanbieders. Bijvoorbeeld als de huisartsenpost of apotheek uw medische gegevens nodig heeft om u snel, goed en veilig te helpen. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig. Dit kan op verschillende manieren:

Optie 1: U zegt ons mondeling dat u het goed vindt om uw medische gegevens te delen of u reageert op deze mail met hierbij uw naam en geboortedatum.

Optie 2: U vult het toestemmingsformulier uit de folder (bij de balie en op het bureau van uw huisarts) in en levert dat bij ons in.

Optie 3: U geeft toestemming via www.volgjezorg.nl. Hierop kunt u met uw DigiD inloggen en ons definitief een akkoord geven. U vindt ons onder “De Weef” te Aalten. Let op: als u dit heeft gedaan dan krijgt u uw ingevulde formulier als PDF te zien. Deze moet u onderteken en bij ons inleveren. Dit kan ook digitaal en dan naar ons worden gemaild naar info@huisartsendeweef.nl

Coassistent/ Stagiair

Een aantal keel per jaar werkt een co-assistent voor 8 weken bij ons in de praktijk. Hij/Zij is bezig met het laatste gedeelte van de geneeskunde-opleiding. Mogelijk dat de assistente vraagt of u door hem/haar gezien wilt worden. Zij staan altijd onder supervisie van de artsen.
Vanaf 02-04-2024 t/m 31-05-2024 is mevrouw Sem Janssen co-assistent bij ons in de praktijk. Zij zit in het laatste jaar van de opleiding geneeskunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Welkom Sem Janssen!

Avondspreekuur

Iedere maandag- en dinsdagavond van 18:00 uur tot 20:00 uur houden wij extra spreekuur. Dit avondspreekuur is uitsluitend op afspraak. Er is dan steeds één van de huisartsen (Mw. Holland – van den Berg, Dhr. Ellenkamp of  Dhr. Schipper) aanwezig samen met één van de assistentes en onze praktijkondersteuner GGZ, Hetty Jansen. Gedurende schoolvakanties is er geen avondspreekuur.

Chronische zorgprogramma’s

Wij hebben gespecialiseerde praktijkverpleegkundigen voor Diabetes, COPD/Astma, Cardiovasculair Risico Management en Ouderenzorg. Meer informatie vindt u onder het tabblad “Chronische Zorg” . In het programma van ouderenzorg hebben onder andere de mogelijkheid om samen met Mw. Eringfeld, specialist ouderenzorg, in de thuissituatie mee te laten kijken (iedere 6 weken)

Echografie/ echogeleide injecties

Wij hebben de mogelijkheid om zelf echografie van de buik te verrichten. Bart Schipper rondde in 2019 de opleiding hiervoor af en staat geregistreerd bij het CHBB (college van huisartsen met een bijzondere bekwaamheid). Wij werken hierbij samen met Echopraktijk Puur. Deze praktijk is gevestigd aan de voorzijde van de oude textielfabriek, Hofstraat 18, hier is een aparte echoruimte waar wij gebruik van kunnen maken. Indicaties voor een buikecho kunnen o.a. zijn: het opsporen van galstenen/nierstenen, aneurysma van de aorta, afwijkingen aan de organen (nieren, lever, alvleesklier), problemen met de blaas. Wij hebben hiervoor geen wachttijd, ook valt dit onderzoek onder de basishuisartsenzorg (gaat niet van eigen risico af).
Echogeleid injecteren vergt teamwerk en een andere echotechniek. Voor onze praktijk doet dokter Schipper dit samen met Mirjam Greuter van fysiotherapie de Hofstraat.Vanaf 2018 hebben we hier de nodige trainingsuren voor achter de rug en inmiddels ook ervaring. Echogeleide injecties kunnen in gewrichten/ slijmbeurzen worden gegeven en geven zekerheid over de juiste plaats van de injectie. De kosten voor de injectie vallen onder de basiszorg (geen eigen risico). De kosten voor de fysiotherapie (1-malig consult) worden gedekt, wanneer u hiervoor (aanvullend) bent verzekerd.

MijnGezondheid.net / MedGemak app

Zelf via een app vragen stellen of een foto doorsturen is (door de corona-tijd) ook een stuk verbeterd! In de appstore kunt de MedGemak app vinden, welke gekoppeld kan worden aan uw dossier. Dit kan ofwel aan het bureau bij ons of aan de telefoon met de assistente. Of u kunt dit doen door zich ook aan te melden bij MijnGezondheid.net. Druk op onderstaand logo om direct hiervoor in te loggen, of klik hier voor verdere informatie. Hier is ook een deel van uw dossier in te zien (let op: dit is slechts een beperkt gedeelte).