Ouderenzorg – Huisarts de Weef – Aalten
Hofstraat 14A 7121 DM Aalten Tel:0543-200100 0543-200101
Header afbeelding

Ouderenzorg

Onze ouderen zijn al enige tijd punt van aandacht in media en politiek. De toenemende vergrijzing, hogere leeftijdsverwachting en multimorbiditeit (ofwel voorkomen van meerdere ziektes bij 1 persoon) worden genoemd als grote kostenpost voor de zorg.
Wij zijn van mening dat onze ouderen samen met mantelzorgers en lokale zorgverleners, waaronder de huisartsenpraktijk, deze zorg toch zo optimaal mogelijk kunnen maken. Bij veel van onze oudere patienten zien wij een grote mate van zelfbewustzijn en verantwoordelijksgevoel naar de maatschappij. Veel ouderen kunnen ook op een respectabele manier zelf de zorg om hun heen organiseren en in grote mate zelfstandig functioneren.

Door ouderenzorg als chronische zorg te duiden, willen wij (net als bij bijvoorbeeld diabetes) deze potentieel kwetsbare groep gestructureerder benaderen. Natuurlijk met als doel om de huidige situatie te optimaliseren en te anticiperen op toekomstige problemen. En waar mogelijk natuurlijk om toekomstige problemen te voorkomen. Maar ook om juist de bestaande zelfstandigheid te behouden.
Zoals gezegd kan dit niet zonder de hulp van de mensen, die nu al ontzettend goed voor onze ouderen zorgen. Namelijk de familie en kennissen (mantelzorgers) en andere zorgverleners zoals de thuiszorg. Als huisartsenpraktijk staan wij niet alleen dicht bij de oudere patiënten (vaak worden mensen thuis bezocht), maar kennen we ook de familie en andere betrokken hulpverleners persoonlijk.

Ingrid Beckers en Astrid vd Walle richten zich specifiek op ouderenzorg, ofwel “POH Ouderenzorg”. Dokter Holland is actief betrokken bij deze zorgmodule. Wij lopen hierin voorop in regio en worden door Menzis ondersteund. Tevens is Dokter Eringfeld, Specialist Ouderengeneeskunde bij Stichting Zorgcombinatie Marga Klompe. Zij helpt ons vanuit haar expertise om een gedeelte van de zorg, waarvoor mensen nu soms naar het ziekenhuis worden verwezen, in de huisartsenpraktijk te kunnen realiseren. Denk hierbij aan een combinatie van meerdere ziektes, complexe ziektes, onduidelijkheid over ziekte (bijvoorbeeld het geheugen).
Ingrid en Astrid hebben een centrale rol als het gaat om: in kaart brengen van wie er kwetsbaar zijn, organiseren van de nodige zorg rondom deze kwetsbare oudere (denk aan: regelmatig huisbezoeken, de huisarts informeren over bijzonderheden, zo nodig de huisarts inschakelen bij problemen, communiceren met thuiszorg, fysiotherapie, verzorgingstehuizen etc).