Psychische hulp in de huisartsenpraktijk – Huisarts de Weef – Aalten
Hofstraat 14A 7121 DM Aalten Tel:0543-200100 0543-200101
Header afbeelding

Psychische hulp in de huisartsenpraktijk

Psychische klachten belemmeren u in uw dagelijks leven en u heeft in overleg met uw huisarts besloten hulp te zoeken. De huisarts heeft u vanwege deze problemen of klachten verwezen naar de praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg. Deze praktijkondersteuner werkt onder verantwoordelijkheid van de huisarts en heeft spreekuur in de huisartsenpraktijk.
Aan deze zorg zijn geen kosten verbonden. Bij huisartsenpraktijk de Weef zijn Hetty Jansen en Judith Neijenhuis (jeugd GGZ)  de praktijkondersteuners GGZ. (geestelijke gezondheid zorg)

Hoe werkt het?

De praktijkondersteuner bespreekt met u de klachten of problemen. Vervolgens maakt u samen afspraken over het vervolg.
Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • De praktijkondersteuner biedt begeleiding aan in de huisartsenpraktijk. De praktijkondersteuner bespreekt dan de klachten en problemen met u. Snel daarna overlegt u samen over een plan van aanpak. Soms is het voldoende om in een aantal gesprekken de zaken op een rijtje te zetten, zodat u zelf weer verder kunt.
  • Soms is er meer begeleiding of behandeling nodig, bijv. door een maatschappelijk werker of een psycholoog. Samen met u bekijkt de praktijkondersteuner welke stappen u kunt nemen die tegelijkertijd het minst belastend voor u zijn. De praktijkondersteuner bemiddelt bij een verwijzing naar een andere hulpverlener waarbij ook gekeken wordt welke hulpverlener het meest  geschikt is.
  • Wanneer er sprake is van meer complexe problemen of klachten kan dat ook bemiddeling zijn bij een verwijzing naar GGNet, de gespecialiseerde GGZ hulp

De praktijkondersteuner informeert de huisarts in samenspraak met u over de gekozen aanpak.

Voor welke klachten en problemen kunt u terecht bij de praktijkondersteuner?

Een aantal veel voorkomende klachten zijn o.a.:

  • Angstklachten
  • Depressieve klachten
  • Stressklachten
  • Rouwverwerking
  • Relatieproblemen
  • Eenzaamheid
  • Gedragsproblemen bij kinderen

Beroepsgeheim en privacyreglement

Artsen zijn in Nederland gehouden aan het beroepsgeheim. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming mogen uw medische gegevens niet aan derden verstrekt worden. Dit is wettelijk vastgelegd. De praktijkondersteuner GGZ, moet om zijn/haar werk goed te doen, inzage hebben in uw medische gegevens  en is net als uw huisarts gebonden aan het beroepsgeheim.