Hart- en vaatziekten – Huisarts de Weef – Aalten
Hofstraat 14A 7121 DM Aalten Tel:0543-200100
Header afbeelding

Hart- en vaatziekten

CVRM

Wat vroeger bloeddrukcontrole heette, wordt nu “cardiovasculair risicomanagement”, kortweg CVRM, genoemd en richt zich op het voorkomen of vertragen van hart- en vaatziekten. In onze praktijk is hier natuurlijk al veel aandacht voor. Zowel assistentes, praktijkondersteuners en huisartsen zijn betrokken bij de behandeling van de grote groep mensen met een te hoge bloeddruk, een te hoog cholesterol of reeds doorgemaakte hart- en vaatziekten.
Binnen dit CVRM programma begeleiden wij mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten door behandeling en controle van de risicofactoren. Met medicijnen, maar ook met leefstijladviezen. CVRM representeert een nieuwe vorm van zorg. Het is volledig, vernieuwend, bevordert de samenwerking tussen alle betrokken zorgverleners en stelt de individuele patiënt centraal.

Voor wie?

Er zijn twee groepen te onderscheiden die deel kunnen nemen aan het CVRM programma. Mensen die al hart- en vaatziekten hebben en mensen met een verhoogd risico hierop. Risicofactoren zijn onder meer roken, hoge leeftijd, hoge bloeddruk, ongezonde voeding, te veel alcoholgebruik en lichamelijke inactiviteit. Tevens is het hebben van een eerstegraads familielid met een hart- en vaatziekte onder de leeftijd van 60 jaar ook een risicofactor. Patiënten die in aanmerking komen voor CVRM nemen op dit moment al deel aan periodieke controles of zijn onlangs op basis van hun risicofactoren door hun huisarts in kaart gebracht.

In onze praktijk

Bloeddrukcontroles zijn algemeen bekend.  Mensen uit risicogroepen worden uitgenodigd voor het CVRM spreekuur. Onze praktijkondersteuners Hilde Knipping en Astrid van de Walle adviseren daar enthousiast bij. Tijdens dit spreekuur voeren zij een aantal controles uit, bepalen het risicoprofiel op hart- en vaatziekten en bespreken met de deelnemer eventuele stappen om tot een verbetering van de situatie te komen. Verandering van leefstijl kan al tot verbetering leiden. De praktijkondersteuner ondersteunt en motiveert en kijkt samen met de deelnemers in vervolgafspraken naar voortgang.

Zorg op maat

CVRM biedt de mogelijkheid tot zorg op maat en de praktijkondersteuner adviseert daar bij. Samen met de deelnemer komen zij gezamenlijk tot een individueel zorgplan. Hierin heeft de deelnemer zelf een grote rol. De uitdaging is de deelnemer te motiveren om zijn of haar leefstijl zo gezond mogelijk te maken zodat het risico op hart- en vaatziekte afneemt en medicatie niet altijd nodig is. Net als in andere huisartsenpraktijken in de regio ontvangen we in onze praktijk ondersteuning van de zorggroep Huisartsenzorg Oost Achterhoek bv. Dit is een overkoepelende organisatie voor het controleren en het bewaken van de kwaliteit voor de huisartsenzorg in Oost Achterhoek.

Links bij CVRM:

www.hartstichting.nl

www.thuisarts.nl